Trong Montana phá hủy tòa nhà do kiến ​​trúc sư Frank Lloyd Wright

Trang chủ » Tin tức » Trong Montana phá hủy tòa nhà do kiến trúc sư Frank Lloyd Wright
Tin tức No Comments

Các nhà hoạt động Chicago tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh cho những di sản của kiến ​​trúc sư, chủ trương xây dựng "Lockridge" phòng khám y tế trong suốt cả năm và đã tự tin về sự thành công. Tuy nhiên, vào đêm ngày 10 tháng một đối tượng kiến ​​trúc đã bị phá hủy - vào chỗ của nó sẽ là một ba tầng tòa nhà hỗn hợp sử dụng. chủ sở hữu tư nhân tuyên bố rằng ông đã mua tòa nhà mà không biết giá trị lịch sử của nó. Các nhà hoạt động cố gắng thương lượng với anh ta, ngay cả khi ông nêu ra chi phí xây dựng trong một nửa. 08 tháng 1, họ đã đồng ý để kiểm tra phần bên trong của tòa nhà - nó đã nghi ngờ rằng họ đã thay đổi trải qua. Tuy nhiên, trên 10 tháng 1 chủ sở hữu của bệnh viện bị phá hủy.


Đọc thêm:   David Lynch đã tạo ra loa PC cho Bang & Olufsen

Để lại nhận xét