Các nhà thiết kế đến từ New York đã đưa ra để sửa chữa loa để kệ

Trang chủ » Tin tức » Các nhà thiết kế đến từ New York đã đưa ra để sửa chữa loa để kệ
Tin tức No Comments

Chon Honil âm thanh đã phát triển khái niệm «Aloft»: hoàn chỉnh với một cột là một tập tin đính kèm đặc biệt để kệ. Các vật cố cung cấp kênh truyền hình cáp, chuyển đổi nó thành các trạm thu phí. trong khái niệm của cáp được sử dụng là bằng phẳng và rộng, màu sắc trong đó trùng với cột. Hằng «Aloft» dưới kệ là không cần thiết - nó có thể được để lại trên bàn, bàn cạnh giường hoặc bề mặt phẳng khác. Mô hình chính nó là không dây, dây được sử dụng để sạc pin.


Đọc thêm:   Dự án ArtClever và Diana Balashova khởi động một quá trình liên kết đào tạo

Để lại nhận xét