Category: Miscellaneous

жер астындагы коммуналдык жетүү ишенимдүү кудуктардын мукабасында менен корголот. чоюндукунан, ууруларга үчүн азгырык максаттуу эмес, жана тешиктер аларды ачууга жол бербейт. Тегерек люктар эмне үчүн акыл-тажрыйбасын да алышыбыз керек.

(More ...)

Толук:   өз колдору менен металлга Үй станокту: өндүрүүнү жана иш-аракетин

Калтыргыла A COMMENT